VID Fire-Kill, düşük basınçlı su sisi (LPWM – Low Presure Watermist) ekipmanları ve sistemleri üzerine faaliyet göstermektedir. Danimarka’da bulunan yerleşkesindeki test laboratuvarlarında tüm bu ürünler gerekli testlerden geçerek, onay ve sertifika süreçleri tamamlanmaktadır.

Düşük Basınçlı Su Sisi Sistemleri - Low Pressure Watermist System

Su Sisi (Watermist) Söndürme Sistemi Nedir?
Günümüzde yaygın olarak kullanılan sprinkler söndürme sistemleri ve gazlı söndürme sistemleri yerini artık daha çevreci, daha ekonomik, daha tasarruflu ve daha etkili su sisi sistemlerine bırakmaktadır. Sprinkler sistemlerinin yüksek miktarda su tüketimleri, yüksek kapasiteli yangın pompaları ve su depolarına ihtiyaç duymaları, kullanıldıkları mekanlarda oluşan hacim gereksinimleri, sistemdeki suyun uzun süre sirküle edilmeden beklemesi nedeni ile borularda oluşan mikrobiyolojik kirlilik gibi dezavantajlar göz önüne alındığında, su sisi bu olumsuz koşullara iyi bir alternatif olarak gözükmektedir.

Su sisi sistemleri, tüm temel yangın sınıflarını koruyup, söndürebildiği gibi, geleneksel sprinkler sistemlerinin %10-20’si kadar suya ihtiyaç duymaktadır. Suyun çok küçük partiküllere ayrıştırılarak, bulut veya sis haline getirilmesi ile yaratılan ve böylece ortamdaki ısı enerjinin emilme alanını artıran bir tekniktir. Uygun nozüller kullanılarak NFPA 750 veya CEN TS 14972’e göre tasarım yapılmaktadır.

Su sisi uygulamalarında tanecik boyutları küçüldüğünden;

Düşük su tüketimi sağlar. Küçük boru çaplarına gereksinim duyar. Özellikle Class A ve B tipi için yangın testlerinde yüksek verimlidir. Çevreye ve insana tamamen zararsızdır. Tamamen kapalı veya sızdırmaz alanlara ihtiyaç duymaz. Tanecikler sıvı fazdan katı faza geçerken yaklaşık 1700 kat genleştiğinden ısıl radyasyonu etkisiz hale gelmesi sağlanır. Aynı zamanda bu durum ortamdaki oksijen miktarını %21’den %17’ye düşmesine yardımcı olur. Duman ve zehirli gazların emilimi sağlar. Suyun söndürme sırasında ortama verdiği zararlar minimize edilir. 3 boyutlu söndürme efekti sağlar Ortam sıcaklığını 1 dakika gibi kısa sürede 900 °C’den 50 °C’ye düşürür. Daha geniş koruma alanları yaratılır. Şartlandırılmış su kullanımında elektrik iletmez, de-iyonizedir.

Su sisi söndürme sistemleri EN normlarına göre iki grupta (düşük basınçlı – yüksek basınçlı) , NFPA’ ye göre konuyu üç grupta (düşük basınçlı – orta basınçlı – yüksek basınçlı) ele alınmaktadır. Ülkemizde her iki standarda göre projeler üretildiğini düşünürsek,

Düşük basınçlı su sisi sistemleri <12,1 bar

Orta basınçlı su sisi sistemleri 12,1-34,5 bar

Yüksek basınçlı su sisi sistemleri >34,5 bar olarak kategorize edebiliriz.

Yüksek basınçlı sistemler, etken kullanılarak basınçlandırılan ve genellikle silindirlerden oluşan sistemlerdir. Tetikleme sistemleri gazlı söndürme sistemleri ile aynıdır. Kullanım alanları düşük basınçlı sistemlere göre daha kısıtlıdır. Sonlu sistemlerdir. Bundan dolayı sızdırmazlık faktörü önem kazanır. Nozül yapıları daha karmaşıktır. Ağızdaki delik çapları çok küçük olduğundan filtreleme çok büyük önem kazanır. Bilgisayar odaları (data center), yaşam alanları, arşiv odaları, kablo kanalları, iletişim merkezleri başlıca kullanım alanlarıdır.

Düşük basınçlı sistemler, genellikle basıncı pompa (elektrikli veya dizel) vasıtası ile sağlanan, dolayısı ile su deposu gereksinimi olan klasik sprinkler sistemlerine benzer şekilde tasarlanan sistemlerdir. Sistemler, ıslak borulu, kuru borulu, deluge ve pre-action olarak dizayn edilebilmektedir. Nozül aktivasyonları, cam tüp (bulb), dedektörler ve manuel olarak (bazı özel uygulamalarda) sağlanabilmektedir. Sürekli sistemler olduğundan, sızdırmazlık faktörü önemsizdir. Yüksek basınçlı sistemlere nazaran çok daha geniş bir yelpazede uygulama alanı bulabilmektedir.

Su sisi sitemleri borulaması dikişsiz paslanmaz çelik borularla yapılmaktadır. Düşük basınçlı sistemlerde bakır veya plastik borularda kullanılır. Sprinkler sistemlerine nazaran daha küçük çaplar kullanıldığından özellikle asma tavan arası mekanlarda, tarihi yapılarda, mevcut binalarda yapılan uygulamalarda kolaylık sağlamaktadır.

İmalatçı verilerine göre değişkenlik göstermekle birlikte, düşük basınçlı su sisi sistemleri 3-12 bar arasında çalışır ve tanecik çapı 200-350 mikron (Dv90) arasında değişir.

Su sisi sistemlerini diğer söndürme sistemleri ile mukayese edecek olursak;

Sprinkler sistemlerine göre; suyun oluşturduğu yüksek hasar minimize edilir, düşük verimlilik ve sınırlı soğutma etkisinin önüne geçilir, iletkenlik azdır, söndürme 3 boyutludur, pompa, su tankı ve borulama ve teknik hacim kapasiteleri düşüktür, sıvı yangınlarında mücadele etme kabiliyetine sahiptir ve en önemlisi enerji dostudur.

FM200 ve NOVEC gazlı söndürme sistemlerine göre; yüksek global ısınma faktörlerini sıfıra düşürür, toksik madde içermez, soğutma etkisi daha fazladır. Su sisi sistemleri sızdırmazlık sağlanamayan mahallerde daha etkili olup, sprinkler sistemlerindeki gibi zonlama imkanına sahiptir. Ayrıca daha erken aktive olabilme yeteneğine sahip olduğundan yangında oluşacak fazla hasarı azaltır.

Inert gazlı (Argon, Inergen) söndürme sistemlerine göre; geniş yerleşim alanı ihtiyacı yoktur, sızdırmazlık önemsizdir, soğutma etkileri daha fazladır.

CO2 (Karbondioksit) söndürme sistemlerine göre; Toksik oluşturmaz, soğutma etkisi daha fazladır.

Köpüklü söndürme sistemlerine göre; çok daha çevrecidir, köpük oluşumu için gerekli süre uzun olduğundan, daha çabuk etki eder.

Kuru kimyevi tozlu söndürücülere göre, korozif değildir, yüksek derecede kirlenme gerçekleşmez, soğutma etkisi daha yüksek ve çok daha çevrecidir.

Unutmamak gerekir ki, su sisi sistemleri basınç ve debi hesaplamaları, boru çaplandırılması mühendislik hesaplarına göre yapılmalıdır ve borulama projelere uygun olmalıdır. Montaj profesyonel bir ekip tarafından, hassas işçilikle yapılmalıdır.

Düşük basınçlı water mist sistemleri uygulama alanları aşağıda sıralanmıştır.

Endüstriyel pişirme alanları ve davlumbaz söndürme sistemleri Tarihi ve kültürel binalar, ibadet yerleri, müzeler, eski oteller Makine, türbin, jeneratör odaları, pompa daireleri, CNC tezgahları Yanıcı – biyolojik madde depo alanları Konveyör hatları Yer altı – tam kapalı otoparklar Binalar, apartmanlar, hastaneler, otel odaları, enstitüler, toplantı odaları, ofisler, okullar, üniversiteler (Orta Tehlike 1 sınıfı) Atriumlar Tüneller, metro istasyonları, alt geçitler Gemi makine daireleri, gemi yaşam mahalleri Özel uygulamalar, temiz odalar, rüzgâr değirmenleri, su sisi perdeleri

Tüm bu uygulamalar, standartlara uygun onaylı ürünler kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Daha fazla bilgi için [email protected] adresinden iletişime geçebilirsiniz.
VID - Firekill Ürünleri İçin Tıklayınız
KALİTE BELGELERİ Sertifikalar
Detaylı bilgiye mi ihtiyacınız var? Tüm Ürünleri Gör İletişim